Hastanenizin Yatak Kapasitesi Nedir ?
18 Mart 2022

Normal Hasta Yatak Sayısı :98
Yoğun Bakım Yatak Sayısı:12
Palyatif Bakım Yatak Sayısı: 10