Amaç ve Hedeflerimiz
17 Mart 2022

 

AMAÇLARIMIZ:

 • Sürekli İyileşmeyi Hedefleyen Bir Hastane Olmak
 • Güvenilir Ve Kolay Ulaşılabilir Sağlık Hizmeti Sunarak Bulunduğumuz Bölgede, Tercih Edilen Hastane Olabilmek
 • Hastalarımızın Memnuniyetini Yükseltmek
 • Çalışanlarımızın Memnuniyetini Yükseltmek
 • Hastane Alt Yapı Ve Donanım Eksikliklerini Gidermek Ve Sürekliliğini Sağlamak
 • Çalışanlarımızın Niteliklerini Yükselterek Hizmet Kalitesini Arttırmak
 • Çevre Sağlığını Önemseyerek Atıklarını Azaltan Çevreye Duyarlı Bir Hastane Olmak

 

 

HEDEFLERİMİZ:

 • Teknolojik Değişiklikleri Ve Sağlık Sektöründeki Değişiklikleri Kalite İle Birleştirerek En Uygun Maliyette Hizmet Sunmak
 • Hasta/ Hasta Yakını Memnuniyeti, Hakları Ve Güvenliği Konusunda Sağlıklı Hizmetler Sunmak
 • Verdiğimiz Hizmeti Zamanında, Sistemli, Planlı, En Az Hata İle Yürütmek
 • Kalite Yönetim Sistemleri Standartlarından Taviz Vermeden Sürekli İyileştirmeyi Sağlamak
 • Hasta Mahremiyetine Önem Veren Ve Sağlayan Bir Hastane Olmak
 • Gerek Nitelik Gerekse Nicelik Olarak Sürekli Gelişim Ve Ölçüme Dayalı Hizmet Sunmak 
 • Sürekli Ölçme Ve Değerlendirme İle Hizmet Kalitesini Arttırmak
 • Sağlık Hizmetinin Kalite/Verimliliğini Artırmak Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak.

 

 • Sunduğumuz Sağlık Hizmetine İhtiyacı Olan Herkesin Kolaylıkla Ulaşmasını Sağlamak.
 • Engelli Ve Yaşlı Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Daha Kolay Erişimini Sağlamak
 • Hastalarımızın Görüş Ve Önerileri Doğrultusunda İhtiyaçların Tespit Edilmesini Sağlamak.
 • Çalışanlarımızın Görüş Ve Önerileri Doğrultusunda İhtiyaçların Tespit Edilmesini Sağlamak.
 • Hastane Alt Yapı Eksikliklerini Mümkün Olduğunca Azaltarak Kaliteli Ve Sürekli Sağlık Hizmeti Sunmak
 • Hizmet İçi Eğitimler, Sertifikalandırma Konusunda Çalışanların Yönlendirilmesini Sağlamak.
 • Çalışanların Yeteneklere Göre Uygun Bölümde Çalıştırılmasını Sağlamak.
 • Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması İçin Düzenli Eğitimler, Atıklar İçin Uygun Ve Yeterli Biriktirme Alanları Oluşturmak.