Ziyaret Saatleri, Ziyaretçilerin ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
30 Aralık 2021

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçi olarak kalmak hekim istemine bağlıdır.    
 • Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 • Refakatçi için servis sorumlu hemşiresi tarafından bir refakatçi kartı verilir.
 • Refakatçi refakat kartını yanında bulundurur.
 • Mümkün olduğunca hastanın yanından refakatçi ayrılmamalıdır. Ayrılması gerektirecek durumlarda görevli hemşireye haber verilmelidir.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.
 • Hastalarımızın mahremiyeti açısından bayan hastanın yanında bayan refakatçi bulundurulmasına özen gösterilmelidir.
 • Refakatçinin 18 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Refakatçilerin hastane içerisinde  tütün mamulleri ve alkollü içecekler kullanması yasaktır.
 • Hastada bir sorun olduğunda servis hemşiresine bildirilmelidir.
 •  Servis hemşiresinden bilgi almadan hastaya dışarıdan yiyecek ve içecek verilmemelidir.
 • Sabahları 07.30 – 09.30 saatleri arasında temizlik yapıldığından servis dışında beklenmesi gerekir.
 • Yoğun Bakım ünitelerinde refakatçi bulundurulmaz. Bulaşıcı hastalığı bulunan hastalarda refakatçi mümkün olduğunca alınmaz. Ancak zorunlu hallerde hekim kararına göre hareket edilir.
 • Sağlık açısından hekim tarafından ziyareti yasaklanan hastaların ziyaretçileri ikaz edilmelidir.
 • Hasta dolap ve etajerlerine yiyecek konulmamalıdır.
 • Hastanede kullanılan her eşyanın refakatçi ve hastaya özel olmasına dikkat edilmelidir.
 • Hastanede kalınan süre içinde kişisel hijyene ve hastanın kişisel hijyenine (el yıkama, yüz ve ağız temizliği) daha fazla özen gösterilmelidir. Hastanın durumu bunları yapmaya engel teşkil ediyorsa klinik hemşiresinden mutlaka bilgi alınmalıdır.
 • Odalarda yiyecek ve canlı çiçek bulundurulmamalıdır. Bakteri üremesine neden olmaktadır.
 • Pencerelerden aşağı hiçbir şey atılması ve pencere kenarına bir şey koyulması yasaktır.
 • Lüzumsuz lambaları söndürmesi ve muslukları kapatması gerektiği konusunda bilgilendirilir.
 • Hastalarımıza huzur dolu bir ortam sağlanması için, hasta yakınlarının; hasta odası ve servis koridorunda yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarında bulunan televizyonların başkalarını rahatsız edecek şekilde kullanılmaması gerektiğini bilmelidir.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı.
 • Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Refakatçiler, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
 • Refakat kuralları Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak düzenlenir.

 


    

ZİYARETÇİ KURALLARI

      

 • Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
 • Ziyaret saatleri:12.30 -13.30 18.00-19.00 Saatleri arasındadır.
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar, Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar ziyaret edilmemelidir. (Bu hastalar için doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır, ziyaret uygun görülürse hasta ile görüştürülür.)
 • Yoğun bakım ünitelerinde Her Gün12:30-13:30 saatleri arasında her hasta için birinci derece yakınından bir (1) kişi bir (1) kez olmak kaydıyla 5 DAKİKA ile sınırlandırılmıştır.
 • 10 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler ziyarete alınmamalıdır.
 • Hasta ziyareti, ziyaret saatleri içinde yapılmalıdır.
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır.
 • Çocuk hastalarda kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesine yönelik olarak hastanemizde ziyaret saatlerinde ebeveyn kontrolünde kısa süreliğine gerçekleştirilmesine imkân verilmiştir. Ziyaret esnasında oda da 2 kişiden fazla bulunmamalıdır.
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir tıbbi ekipmana dokunulmamalıdır.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret esnasında moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.