Klinik Hakkında
02 Nisan 2024

  • KEMİK DANSİTOMETRE.JPG
  • MAMOGRAFİ.JPG
  • RADYOLOJİ GİRİŞ.JPG
  • RADYOLOJİ KAYIT.JPG
  • RONTGEN.JPG
  • TOMOGRAFİ.JPG
  • ULTRASON.JPG

İSİM

GÖREV YERİ

Buğrahan TAŞOVA

Radyoloji Birimi

İç Hat Telefon :1506


    Sungurlu Devlet Hastanesi Radyoloji Ünitesi :Günümüz gelişmiş görüntüleme teknolojilerine sahip donanımlı;9 Tekniker, 1 sekreter kadrosuyla  7 gün 24 saat görüntüleme hizmeti sunan gelişmiş bir tanı ve görüntüleme birimidir. Radyoloji bölümümüz, doğru tanıya en hızlı, en etkin ve en düşük riskle ulaşma yolunun görüntüleme yöntemi uygulamasıyla varılacağına inanmaktadır.

    Radyoloji ünitemizde kullanılan Görüntüleme cihazları: Bilgisayarlı Tomografi,Renkli Doppler Ultrasonografi, Dijital Röntgen Cihazı (1 Adet),Röntgen Direkt Grafi Cihazı ( iki Adet), Mamografi, CR sistemi (iki adet), Mr Cihazı (1Adet)

 

    Bilgisayarlı Tomografi :Cihazımız 4 kesitli olup otomatik enjektör sistemi kullanılarak kontrastlı ve kontrastsız Beyin, Tüm Abdomen, Toraks, Ekstremite ve diğer tüm rutin tetkiklerle birlikte iki ve üç fazlı Dinamik BT tetkikleri ve kalp dışı Abdominal damarların ve Pulmoner damarların anjiografik BT çekimleri yapılmaktadır.Ekstremite görüntülemelerinde Üç Boyutlu görüntüler elde edilmektedir.05.05.2009 tarihinde bağış yoluyla kurulan Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile yılda ortalama 10 bin hastaya etkin, kaliteli ve hızlı görüntüleme hizmeti sunulmaktadır.

 

    Renkli Doppler ultrasonografi:Cihazımızda gri skala ve Renkli Doppler seçenekleri bulunmaktadır.Gri skala ile Tüm Abdomen, Üriner sistem,Tiroid, Transvajinal, Meme US, Yüzeyel doku US ,kalça US gibi ultrasonografi görüntülemeleri yapılırken, Renkli Doppler US sayesinde ekstremitelerdeki ve karın içerisindeki tüm damarların renkli görüntülenmesi ve akımlarının ölçülmesi yapılmaktadır. 06.06.2008 tarihinde bağış yoluyla kurulan renkli doppler ultrasonografi cihazı ile yıllık ortalama 15 bin adet hastaya etkin, kaliteli ve hızlı görüntüleme hizmeti sunulmaktadır.

 

    Röntgen Direkt Grafi cihazı: Ünitemiz iki adet Poliklinik röntgeni ve bir adet Acil röntgeni ile görüntüleme hizmeti sunmaktadır. Elde edilen görüntüler 10 dakika kadar kısa bir sürede Poliklinik ve Servislere Bilgisayar ortamında ulaştırılmaktadır. Röntgen birimimizde yıllık ortalama 35-40 bin hastaya görüntüleme hizmeti sunulmaktadır.

 

    Mamografi: Cihazımız ile 40 yaş üstü bayanların taramaları ve şikayeti olan hastaların mamografi çekimleri yapılmaktadır. Akciğer kanserinden sonra en yaygın tür olan meme kanserinin ( Her 8 kadından biri) teşhisinde mamografi önemli bir yer tutmaktadır Haziran 2011 tarihinde bağış yoluyla ünitemize kurulan mamografi cihazı ile yılda ortalama 1500-2000 adet bayan hastaya hizmet sunulmaktadır.

 

    CR Sistemi: Ünitemizde iki adet CR sistemi bulunmakta olup bir adedi direkt grafiler ve mamografi okuma özelliğine sahip çoklu sistemdir.Bu sistem sayesinde direkt grafi görüntülerinde hekimlerimizin arzu ettiği görüntü kalitesine ulaşılmış, film baskı işlemi sonlanmış, filmsiz radyolojiye geçilmiş, sistem daha ekonomik hale gelmiş ve çevre kirliliği sona ermiştir.CR sistemi ile hastalarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunulmaktadır.

 

   Girişimsel radyoloji:Birimimizde nonvaskuler girişimsel radyoloji işlemleri yapılmakta olup bunlar ; mamografi eşliğinde stereotaktik biyopsi, ultrasonografi eşliğinde başta tiroid bezi olmak üzere  çeşitli ince iğne biyopsileri, ultrasonografi eşliğinde kist boşaltma, parasentez vb gibi işlemlerdir.

 

    Tüm bunların yanısıra ünitemizde hizmet veren PACS (Görüntü Depolama ve İletişim Sistemi) ile ünitemizce elde edilen görüntüler daha güvenli bir ortamda depolanmakta ve  hekimlerimizin daha kaliteli görüntülere daha hızlı ulaşımı sağlanmaktadır.

   Mr Cihazı: MR Cihazımız, Hastanemizdeki hekimlerin ileri teknolojiyi kullanarak görev yapmalarına olanak sağlamış ve vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetinin niteliğine ivme kazandırmıştır. Bu sayede vatandaşlarımız yerinde sağlık hizmeti alabilecek, MR tetkiki için nakil ihtiyacı oluşmayacaktır.

         Hastanemize kurulan MR cihazı en yeni teknoloji ile daha hızlı ve yüksek görüntü kalitesinde MR çekimi yapabilmektedir. Sahip olduğu özellikler sayesinde çekim sırasında son derece sessiz çalışmakta olan MR cihazı, ayrıca çekim için geçen süreyi oldukça kısa tutmaktadır. Bu özellikler klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan hastaların MR korkusu için büyük önem taşımaktadır. Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi gibi birçok branşı ilgilendiren hastalıkların tanı metodları arasında üst sıralarda yer alan MR görüntüleme hizmetinin faaliyete geçmesi verilen sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini artıracaktır. Doz veya zararlı ışın olmadan yapılabilecek bu çalışma sayesinde MR check-up verileri elde edilebilir. Hamile ve çocuklar gibi hassas hasta gruplarında kontrast madde verilmeden görüntüleme yapılabilmektedir.
           2020 Yılında bağış yoluyla kurulan cihazımız hastalarımıza kaliteli ve hızlı görüntüleme hizmeti sunmaktadır.