Eğitimlerin Planı
17 Mart 2022

Sıra No

Eğitimin İçeriğine İlişkin Genel Başlıklar

Eğitim Alt Konusu

Eğitimin Amaç ve Hedefleri

Eğitimin Zamanı

Eğitimcinin Adı Soyadı

Eğitim Verilecek Personel Grubu Unvan

Eğitim Yöntemi

Planlanan Kişi Sayısı

Varsa Eğitimin Aşamaları

Eğitimin Yeri

Eğitim Süresi

Eğitim İçin Gerekli Materyaller

Eğitim Etkinliğini Değerlendirme Yöntemleri

Eğitimi

Gerçekleştirme Tarihi

Eğitimin Gerçekleştirme Durumu

1

Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi

El Hijyeni

*El Hijyeninin Önemi

* El Hijyeninin Endikasyonları

* El Hijyeninin Sağlama Yöntemleri,

*Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar,

* El Hijyeni İçin 5 Endikasyon Yaklaşımı Simülasyonu

*El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler

*Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

-Hastane Enfeksiyonları Ve Önemi

*Enfeksiyonların Önlenmesi

-İzolasyon Uygulamaları Ve Kullanılan Figürler

-Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon

-Dezenfektanların Kullanım Özellikleri(Kullanıcı Personellere Uygulamalı Olarak Eğitim Verilecektir.)

-Endoskopik Cihazların Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon İşlemleri (İşlemleri Gerçekleştiren Personele Eğitim Verilecektir.)

 

Enfeksiyon Ve Hijyen Konusunda Çalışanların Bilinçlendirilmesi

Şubat 2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIMONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Şubat 2021

 

2

Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri

-Kurumsal Yapı ile ilgili Eğitimler

* Her Hastanenin açık şekilde Misyon, vizyon ve değerlerini belirlemesi

 

Çalışan personelin hastanenin misyon, vizyon ve değerleri konusunda farkındalık kazanması

Şubat 2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Şubat 2021

 

3

Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri

 

-Hasta Dosyası Hazırlama

*Hasta Dosyalama Planı

*Hasta Dosyasında Bulunması Gereken Dokümanlar Ve Sıralaması

-Gösterge Yönetimi ve İzlenmesi

-Tıbbi Kayıtlar Ve Önemi

-Doküman Yönetimi ve Revizyonlar

Eksiksiz Dosya Hazırlamanın Sağlanabilmesi

Şubat 2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm sağlık personeli

otomasyon V.H.K.İ

personeli

 

ONLİNE

EĞİTİM

253

TEORİK

EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

Şubat 2021

 

4

Temizlik

-Hastane Ve Bölüm Bazlı Temizlik

*Genel Alanların Temizlik Kuralları

*Belirlenen Risk Düzeyine Göre Alanların Temizliği

*Temizlik Maddelerinin Kullanımı

Temizlik Maddeleri İle Maruziyet

* Temizlik ve Dezenfeksiyon Etkinliğini Bozan Yapısal Sorunlar ve Bu Sorunlar Hakkında Sorumluların Bilgilendirilmesi

-Atık Yönetimi

*Özel Giysiler Ve Koruyucu Ekipmanların Yeterli Olup Olmadığı, Giysilerin Temizliğinin Nasıl Yapıldığı, Nerede Üstünü Değiştirdiği Ve Nerede Muhafaza Ettiği

*Atık Türleri Ve Atıkların Türlerine Göre Ayrıştırılması

*Atıkların Toplanması, Taşınması, Geçici Depolanması

*Gecici atık deposu veya konteynerin temizliği hakkında eğitim

*Atık toplama ekipmanının kullanımı

*Atıkların Birim Bazında Nasıl Tartılacağı

*Toplama Ekipmanlarının Temizliği Ve Dezenfeksiyonu

*Yarattığı Sağlık Riskleri, Neden Olabilecekleri Yaralanma Ve Hastalıklar

*Bir Kaza Veya Yaralanma Anında Alınacak Tedbirler

- sıfır atık

 

 

Hastane Temizliğinin

Sürekliliği Ve Etkinliğinin Sağlanabilmesi

Şubat 2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

 

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Şubat 2021

 

5

İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği

-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ve Güvenli Kullanımı-(YYE)

- Kesici Delici Alet Yaralanmaları (YYE)

-Sağlık Tarama Programı (UE)

-Risk Yönetimi (UE)

*Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması,

*Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması

*Kan Ve Vücut Sıvı İle Bulaşma Risklerinin Azaltılması

* Fiziksel Şiddete Maruz Kalınma Risklerinin Azaltılması

Çalışan Güvenliğinin Etkin Düzeyde Sağlanabilmesi

Şubat 2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Şubat 2021

 

6

Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği

 

 

 

Sks Eğitimleri

 

-Güvenli Cerrahi Uygulamaları

-Tıbbi Cihaz Güvenliği

-İlaç Güvenliği Ve Transferi

(Advers Etki Ve Tıbbi Malpraktis)

-Transfüzyon Güvenliği

-Tanı Amaçlı Alınan Dokuların Güvenliği

 

İstenmeyen Olay Bildirimi

*Amacı, Önemi Ve Sorumluluklar

*Sistemin Çalışanların Kendilerini Güvende Hissetmelerine Yönelik Kurgulanmış Yapısı

*Sistemin Odağı Olan Hatalardan Öğrenme Ve Sürekli İyileştirme Amacının Vurgulanması, iyileştirme kültürü

*İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi KapsamındaHangi Olayların Bildirim Kapsamına Alınacağı, İstenmeyen Olaylar

*Bildirim Şekli, Uyulması Gereken Kurallar Ve Gizlilik, güvenliği

*Örnek Olaylar Üzerinden, Bildirim Formlarını Nasıl Doldurulacağı

*Bildirimlerin Nasıl Değerlendirildiği Ve Analiz Edildiğine İlişkin Genel Bilgi.

İstenmeyen Olayların BildirilmesiVe Olaylara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınmasının Sağlanabilmesi

Mart

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

 

 

Sağlık personeli

 

 

 

 

 

Tüm Hastene Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLİNEEĞİTİM

 

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIMONARIM

PERSONELİNE

YYE

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU

CEVAP

 

 

 

 

 

 

 

 

Mart

2021

 

7

Hasta Güvenliği

-Sözel İstem Uygulamaları

 

-Hasta Başı Test Cihazları

*Çalışılacak Testlerin Preanalitik, Analitik Ve Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

*Kalibrasyon Ve Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi

*Güvenli Kullanım Kuralları

*Cihazların Bakım Ve Temizliği

Hasta Ve Çalışana Yönelik Risklerin En Aza İndirilmesinin Sağlanabilmesi

Mart

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Sağlık Personeli

 

ONLİNEEĞİTİM

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

TEORİK

EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

 

Mart

2021

 

8

 

Hasta Güvenliği

 

 

CPR

(KardioPulmonerResüstasyon)

-Mavi Kod-UE

-Pembe Kod-UE

 

 

-İleri Yaşam Desteği-YYE(SAĞLIK PERSONELİNE)

-Temel Yaşam Desteği- YYE

Müdahalenin En Hızlı Ve Etkin Şekilde Sağlanabilmesi

Mart

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Mart

2021

 

9

Kişiler Arası İletişim Ve Gelişim Eğitimleri

 

-Kişilerarası İletişim

*Çalışanlar Arası İletişim

-Öfke Kontrolü

-Stres Yönetimi

- Tükenmişlik Sendromu

-Zor İnsanlarla Başa Çıkma

-Beden Dili

-Empati

İletişim Tekniklerinin Etkin Kullanımının Sağlanabilmesi

Mart

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Mart

2021

 

10

Hasta Güvenliği

-Hastaların Güvenli Transferi Ve Düşmeleri

*Bir Kaza Veya Yaralanma Anında Alınacak Tedbirler

*Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Azaltılması

 

*Harizmi Düşme Riski Ölçeği;

Ölçeğin Kullanımı

Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Hasta Bakım Ekipmanları

Riskli İlaçlar

Alınması Gereken Önlemler

*İtaki Düşme Riski Ölçeği

Ölçeğin Kullanımı

Risk Faktörlerinin Doğru Değerlendirilmesi

Hasta Bakım Ekipmanlarının Kullanılması

-Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanılması Ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Hasta Güvenliğinin Sağlanabilmesi

Mart

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

T.Hast.Per.

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık personeli

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

 

ONLİNE EĞİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

 

SORUCEVAP

 

 

 

 

 

 

ÖN TEST

SON TEST

 

 

 

 

 

 

 

 

Mart

2021

 

11

Çalışan Hakları

-Mobbing

*Mobbing İle Mücadelede Hukuksal Haklar

-Beyaz Kod

-Çalışan Hakları Genelgesi,

-Hukuksal Haklar

Kod Uygulamasının Etkin Kullanımının Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanabilmesi

Nisan

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Nisan

2021

 

12

İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği

 

SKS

 

Hasta Güvenliği

 

-Laboratuvar Güvenliği Ve Laboratuvarlarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

 

-Laboratuvar Süreçleri

-Cihaz Güvenliği

-Panik Değerler ve Bildirimi

-İç Kalite Kontrol

-Numune Alımı Ve Transferi

-Numunenin Doğru Yöntemle ve Belirlenen Süre İçerisinde Alınması

-Kabul ve Ret İşlemleri

-Test Bazında Numunelerin Analiz Öncesi Hazırlık İşlemleri Kuralları

Laboratuvar Güvenliğinin Sağlanabilmesi

Nisan

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Sağlık Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

210

TEORİK

EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Nisan

2021

 

13

İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği

 

-Radyasyon Güvenliği

-Çekim Protokolleri (ilgili Çalışanlar)

-Kalite Kontrol Süreçleri

 

 

Radyasyon Maruziyetlerinin Azaltılabilmesi

Nisan

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Nisan

2021

 

14

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

-Krize Müdahale ve Yönetimi

*Acil Durum Ve Afet Yönetimi Triyaj

*Yangın Söndürücülerinin Ve Hortumların Kullanımı

*Radyasyondan Korunma

*Temel Afet Bilinci

*Deprem Risk Değerlendirmesi Doğrultusunda, Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılmasına Yönelik Gerekli Çalışmalarla İlgili Eğitim YOTA,UMKE,KBRN

-Kırmızı Kod

KBRN kapsamında

 Arındırma

 Triyaj ve planlama

 Tıbbi KBRN

 Kişisel koruyucu KBRN donanımları ve kullanımı KBRN kapsamında görevlendirilen çalışanlar cihaz, malzeme ve ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Durumlarda Zarar Görme Risklerinin En Alt Düzeye Düşürülebilmesi

Nisan

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Nisan

2021

 

15

Tesis Güvenliği

Bina Turlarından Elde Edilen

Verilerin Değerlendirilmesi

- Bina ve çevresindeki İşaret ve levhaların

işlevsel kullanımı

-Hastane Alt Yapı Güvenliğinin

Sağlanması

-Kurumda Can Ve Mal

Güvenliğinin Sağlanması

-Acil Durum ve Afet Planına Yönelik Eğitim

-Atık Yönetimi Çalışmaları

-Tıbbi Cihazların Bakım,

Ayar Ve Kalibrasyon Planlarını

Ve Kalibrasyonlarının Yapılması

- Otoklav, Buhar Kazanı, Kompresör, Buhar

Türrbinleri , kalorifer kazanı vb. basınçlı

kapların bakımı, kullanımından

Kaynaklanabilecek riskler ve korunma

yollarını içeren eğitim

 

-Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

Tesis Güvenliği Hakkında Tüm Çalışanların Bilgilendirilmesi

 

 

 

 

 

İlgili Alanda çalışan personel

Nisan

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNEEĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Nisan

2021

 

16

Özel Gün Ve Haftalara Yönelik Eğitimler

-Kanser Haftası

*Kanser Çeşitleri

Çalışanların Bilinçlendirilmesi

Nisan

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Nisan

2021

 

17

Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimiİş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği

 

-Tıbbi Cihaz Güvenliği

-Tehlikeli Maddeler Ve Kullanılan Simgeler

 

 

Cihaz Kullanımında Oluşan Tehlike Durumlarına Müdahale Edebilmenin Sağlanması

Mayıs

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Mayıs

2021

 

18

Hasta Hakları

 

-Hasta Hakları Ve Sorumlulukları ve Uyulması Gereken Kurallar

-Hasta Memnuniyeti

-Etik Ve Hasta Hakları

-Hasta Mahremiyeti

-İletişim Becerileri

HizmetAlınan TümSüreçlerde Hasta Saygınlığının Sürdürülmesi

Mayıs

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Mayıs

2021

 

19

Taşınır Kayıt Eğitimleri

-Taşınır Mal Yönetmeliği

-Mkys İş Ve İşlemleri

-Depo Yönetimi

TaşınırKayıt İşlemlerinin

MevzuataUygun Yürütülmesi

Taşınır Kayıt yetkililerinin değişmesi durumunda 1 ay içerisinde

İl Sağlık Müdürlüğü İl Konsolide Yetkilisi

Ayniyat

Biyomedikal

Med. vb. Tüm Taşınır Kayıt Yetkililerine

YÜZ YÜZE EĞİTİM

2

TEORİK EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

 

SORU

CEVAP

Taşınır Kayıt yetkililerinin değişmesi durumunda 1 ay içerisinde

 

20

Klinik Mühendislik Eğitimleri

- TIBBİ CİHAZLARIN TEST KONTROL VE KALİBRASYONU

TS17020, TS17025, TS13703, TS12426 TEKNİK SERVİS STANDARTLARI, TIBBİ CİHAZ SATIŞ REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ, 2018/26 SAYILI TIBBİ CİHAZLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMI İŞLEMLERİ GENELGESİ

Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların Doğru Kullanımın Sağlanması Ve Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Mayıs

2021

İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Birimi

Biyo

Medikal Depo Taşınır Kayıt Yetkililerine Ve Klinik Mühendislik Birim Sorumlularına

YÜZ YÜZE EĞİTİM

2

TEORİK EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

 

SORU

CEVAP

Mayıs

2021

 

21

Klinik Mühendislik Eğitimleri

-Sağlık Tesisinde Kullanılan Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların Kullanımı

 

 

 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların Doğru Kullanımın SağlanmasıVe Kullanıcıların İlgili Eğitimlerinin Tamamlanması

Mayıs

2021

Hastane Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu

Klinik Mühendislik Birimi Çalışanları

YÜZ YÜZE EĞİTİM

1

TEORİK EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

 

SORU

CEVAP

Mayıs

2021

 

22

Medikal Depo Eğitimleri

-Tıbbi Sarf Malzemelerinden Kaynaklı Meydana Gelebilecek Olumsuz Olay Bildirim Talimatı Eğitimi

*Titck’nın Yayınladığı Görsel Ve Yazılı Dokümanlar Kullanılarak Eğitim Verilmelidir.

 

Bir Malzememeden Kaynaklanan Olumsuz Olayın Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlemi Bilinmesini Sağlamak

Haziran

2021

Hastane Materyovijilans Sorumlusu

(Tıbbi Sarf)

İlgili Sağlık Personeline

(Doktor, Eczacı, Hemşire Vb.)

YÜZ YÜZE EĞİTİM

210

TEORİK EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

 

SORU

CEVAP

Haziran

2021

 

23

Piyasa Gözetimi Ve Denetimi (Pgd) Uyarı Sistemine Yönelik Yapılan İş Ve İşlemler Kapsamındaki Eğitimler

-Biyomedikal Depo Kapsamındaki Tıbbi Cihaz Ve Tüketim Malzemeleriyle İlgili Olumsuz Olayların Takibi İçin Materyovijilans Eğitimi

İligili Kullanıcıların Bilgilendirilerek Olumsuz Olayların Takibini Sağlamak

Haziran

2021

Hastane Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu

(Tıbbi Cihaz)

Servislerde Çalışan Tüm Cihaz Kullanıcılarına

YÜZ YÜZE EĞİTİM

140

TEORİK EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

 

SORU

CEVAP

Haziran

2021

 

24

Teknik Eğitimler

-Kullanılması Özel Teknik/Teçhizat/ Uzmanlık Gerektiren Cihazların (Ventilatör, Laboratuvar Test Cihazları, Jeneratör, Çamaşırhane Ekipmanları. Gibi) Eğitimi

Personeli Malzeme Hakkında Bilgilendirmek

Haziran

2021

Hastane Biyomedikal Materyovijilans Sorumlusu

(Tıbbi Cihaz)

İlgili Malzemeyi Kullanacak Sağlık Çalışanları

YÜZ YÜZE EĞİTİM

20

TEORİK EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

 

SORU

CEVAP

Haziran

2021

 

25

Bilgi Güvenliği

-Çalışan Ve Hasta Bilgi Güvenliği

*Bilgi Ve Kayıtların Sağlık Çalışanları Arasında Güvenli Devredilmesi

*Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

-Bilgi Yönetim Sistemi

*Bilgi Yönetim SistemininEtkin Kullanımı

*Bilgi Güvenliği Ve Mahremiyeti

*Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara farkındalık

eğitimi

*Sbys Uygulamaları Ve Güncellemeleri

Bilginin Hasarlardan Korunması, Her Türlü Ortamda, İstenmeyen Kişiler Tarafından Elde Edilmesinin Önlenebilmesi

Haziran

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Haziran

2021

 

26

İş Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği

-İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknik, Sağlık, Genel Konuları, Sağlık Kurumlarında Ergonomi, Meslek Hastalıkları Ve Hukuki Sonuçları İşEmniyeti Ve Sağlık Tedbirleri

*Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler

*Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları

*İş Yeri Temizliği Ve Düzeni

*İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarında Doğan Hukuki Sorunlar

*Meslek Hastalıklarının Sebepleri

*Hastalıklardan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulaması

*Biyolojik Ve Psikososyal Risk Etmenleri

*Tütün Ürünlerinin Zararları Ve Pasif Etkilenim

*İlk Yardım- (YYE)

*Acil Durumlar, Tahliye Ve Kurtarma, Parlama, Patlama Yangın Ve Yangından Koruma- (YYE)

*Kimyasal, Fiziksel Ve Ergonomik Risk Etmenleri

*Elle Kaldırma Ve Taşıma

*İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

*Ekranlı Araçlarla Çalışma

*Elektrik Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemleri

*İş Kazalarının Sebepleri Ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması

*Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri

*Kişisel Koruyucu Donamı Kullanımı- (YYE)

*İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü

 

Temmuz

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Temmuz

2021

 

27

İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzeme Güvenliği

-İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzemelerinin

Güvenliği Ve Yönetimi

-Akılcı İlaç Kullanımı

-İlaçların Stabilitesi

-İlaç Geçimsizliği

-İlaç-İlaç, İlaç-Besin Etkileşimi

-Yüksek Riskli İlaçlar Ve

Kullanımında Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

-İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzemelerinin

İmhası, Kırılması Ve Kaybolması

Durumunda Yapılması Gereken

İşlemler

-İlaçlarda Advers Etki Ve Advers Etki Bildirimi

-Bölünebilir Ve Ezilebilir İlaçlar

-Pediatride Güvenli İlaç

Uygulamaları

 

-Geriatride Güvenli İlaç

Uygulamaları

-Gebelik Ve Laktasyonda

Güvenli İlaç Uygulamaları

-Özel Saklama Koşullarına Sahip

İlaçlar

(Soğuk Zincire Tabii İlaçlar,Işıktan Korunması Gereken İlaçlar Vb

-Nütrisyonel Destek Tedavisi Ve

Ürünleri

Tehlikeli İlaçların

Güvenli

Uygulamaları

-Tehlikeli İlaç Uygulamalarında

Müdahale

-İlaç Hazırlama Teknikleri

-Depolama Koşulları

-Akılcı Antibiyotik Kullanımı

 

İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzeme Tüm Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirmek

Eylül

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Sağlık Personeli

 

YÜZ YÜZE EĞİTİM

210

TEORİK

EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

 

SORU

CEVAP

Eylül

2021

 

28

Tıbbi Sarf Malzemelerinin Güvenli Kullanımı

-Tıbbi Sarf Malzemelerinin Kullanımı

-Tıbbi Sarf Malzemelerinde Olumsuz Olay Ve Bildirimi

-Malzemelerin Güvenli Transferi

-Özel Nitelikli Tehlikeli Maddeler

-İlaçların Güvenli Transferi

-Kullanıcılara, tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında eğitim

-Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale

-Personele cihazın kullanımı için gerekli eğitimler

-HBTC’yi kullanacak çalışanlara eğitim

Bilinçli

İlaç Ve Malzeme Kullanımının Sağlanması

Eylül

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Eylül

2021

 

29

Beslenmeye Yönelik Eğitimler

-Enteral, Parenteral Ve Total Nütrisyon

*Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi, Karşılanması Ve İzlemine Yönelik Süreçler

Destek İhtiyaçlarının Belirlenmesinin Sağlanabilmesi

Eylül

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Sağlık Personeli

 

ONLİNE

EĞİTİM

210

TEORİK

EĞİTİM

 

 

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

 

Eylül

2021

 

30

Anne Sütü Ve Emzirme Eğitimleri

 

 

 

 

-Anne Sütünün Önemi Ve Emzirme Teknikleri

Anne Sütü Ve Öneminin Sağlanabilmesi

Ekim

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Ekim

2021

 

31

MHRSEğitimi

-Randevu Sistemi

Personeli Konu Hakkında Bilgilendirmek

Ekim

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Ekim

2021

 

32

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimleri

-KEFE

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Hakkında Bilinçlendirmek

Kasım

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Kasım

2021

 

33

 

Özel Gün Ve Haftalara Yönelik Eğitimler

-Organ Bağışı

Farkındalığın Sağlanabilmesi

Kasım

2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

Kasım

2021

 

34

Afet Bilinci

Afet Bilinci

PERSONELİN

BİLİNÇLENDİRİLMESİ

MAYIS AYI

05/05/2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

MAYIS

 

35

Kadına Şiddet

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve uygulama prosedürü

PERSONELİN

BİLİNÇLENDİRİLMESİ

HAZİRAN AYI

16/06/2021

ÖZNUR KARAÇİMEN

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm Hastane Personeli

 

ONLİNE EĞİTİM

TEMİZLİK

MUTFAK

BAKIM ONARIM

PERSONELİNE

YYE

360

TEORİK

EĞİTİM

Konferans

salonu

1 saat

YYE

İÇİN

VİDEO SLAYT

ÖN TEST

SON TEST

SORU

CEVAP

HAZİRAN