İdari Basitleştirme
04 Haziran 2018

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme

       28 Ağustos 2009 tarih ve (2009/50) sayılı Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme hakkında Genelge ve ekleri yayınlanmıştır.

       Başbakanlık tarafından, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idarî yüklerin (izin almak, form doldurmak, bilgi, belge, rapor vermek gibi) ve kırtasiyeciliğin önlenmesi amacıyla, "Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme" çalışmaları yürütülmektedir.

       Bu çalışmada, bir kamu kurumu tarafından verilen belgenin veya elde edilen bilginin diğer kamu kurumları tarafından ayrıca istenmemesi, bu bilgi ve belgelerin bütün kamu kurumları arasında paylaşılması ve bu paylaşımın internet aracılığı ile sunulması hedeflenmektedir.

       Bürokrasinin Azaltılması Projesi ile "Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışması ile, kamu hizmetlerinin hizmet alanlara en yakın birimlerde verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi, bürokratik kademelerin azaltılması, gereksiz bilgi ve belge istenmesinin önüne geçilmesi" hedefleniyor.

       "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik; Sungurlu Devlet        Hastanesi tarafından yürütülen hizmetlere ait, Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme kapsamında yapılan çalışmalar ekteki dosyalarda mevcuttur.