T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Standartları Tablosu

Güncelleme Tarihi: 30/05/2018

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


 

SıraNo

Hizmetin Adı

İstenilen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç
Sunulma Süresi

1

Poliklinik Hizmetleri

1. T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,
2. Adres ve telefon bilgileri beyanı,
3. Ücretli hastalar için vezne makbuzu,
Yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi

5 Dk

2

Hekim Seçme

O gün poliklinikte çalışan hekimlerin isimlerinin hastaya bildirilmesi

5 Dk

3

MR

1. Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 İş Günü

4

BT (Tomografi)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 İş Günü

5

Ultrasonografi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

15 Dk.

6

Renkli Doppler Ultrasonografi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı İş günü

7

Kemik Dansitometri

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı İş günü

8

Mammografi

1. Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
2. Eski mammografi ve ultrason sonuçları (Hastanemizde çekilmişler için otomasyondan bakılır.)

Aynı İş günü

9

Ekokardiyografi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 Dk.

10

EMG

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

25 Dk

11

EKG

Poliklinik muayenesi öncesi (Her hasta muayene öncesi EKG çekilir)

2 dk.

12

Solunum Fonksiyon Testi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

15 Dk

13

Sistoskopi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı gün (Ameliyathanede)

15

Kemoterapi

Poliklinik muayenesi sonrası hekim tarafından planlama ve uygulama (otomasyon üzerinden yapılır)

Aynı gün

16

Diyaliz Hizmetleri

Tanısı konmuş diyaliz hastalarına hizmet vermektedir.

Aynı gün

17

Gastroskopi-Kolonoskopi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

5 iş günü

18

Odyometri

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

15 Dk

19

Konvansiyonel Röntgen

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

15 Dk

20

Laboratuar tetkikleri

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

180 dk.

21

Laboratuar tetkikleri (kültür)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

3 iş günü

22

Patoloji tetkikleri

1. Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve hekimin istemi ,Sonuçlar il pataloji Lab.tarafından değerlendirilmektedir.Sonuçlar posta ilke kurumumuza gönderilmektedir.

30 gün

23

Yatan Hasta Hizmetleri

1. Poliklinik muayenesi sonrası hekimi yatış istemi (otomasyon üzerinden yapılır),
2. Hastanın sosyal güvencesini kanıtlayan belgeler

10 Dk

24

Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması

Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

Aynı gün

25

Malzeme Raporları (işitme- ortez / protez) ve İlaç raporlarının düzenlenmesi için.

1. Doktor sevki,
2. 2 adet fotoğraf (son 6 aylık),
3. T.C Kimlik numarası yazılı kimlik,
4. Yapılan tahlil ve tetkikler, grafiler.

Aynı gün

26

İstirahat Raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi için.

1. İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği sevk yazısı.

Aynı gün

27

Hastaya ve rapora ait hastane kayıtlarının verilmesi.

1. Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya talep dilekçesi,
2. T.C Kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

Aynı gün

28

Adli Rapor Hizmetleri

Trafik Kazası, Darp ve yaralanmalarla ilgili kati rapor düzenlenmesi için;
-
Savcılık, karakol veya jandarmadan üst yazı.
Cumhuriyet Savcılığı ve Mahkemelerin istediği adli dosyaların gönderilmesi;
-
Savcılık veya Mahkemelerden gelen üst yazı.
CBS Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinin istediği madde bağımlılığı raporlarının düzenlenmesi;
- Savcılık veya Mahkemelerden gelen üst yazı.
Üst yazı ile.
Cinsel istismar Taciz gibi vakalarda suçlulardan alınan kan idrar ve doku örneklerinin gönderilmesi;
Kolluk güçlerine
Vasi tayini işlemleri rapor verilmesi (Noter,Tapu vs );
1. Dilekçe,
2. Üst yazı ile.

Adli psikiyatri işlemleri;
1. Üst yazı ile veya şahsen müracaatlarda.

Aynı gün

29

Bilgi edinme başvurusuna

Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren)

20 gün

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı:

Dr.Zehra KAPTANOĞLU

Adı Soyadı:

Uzm.Dr.Fatma ÖZAK BATIBAY

Ünvanı:

Başhekim Yardımcısı

Ünvanı:

Başhekim

Adres:

Sungurlu Devletr Hastanesi

Adres:

Sungurlu Devletr Hastanesi

Tel:

0.364.3118007/2006

Tel:

0.364.3118007/2002

Fax:

0.364.3118992

Fax:

0.364.3118992

E-Posta:

zehra.kaptanoglu@saglik.gov.tr

E-Posta:

fatma.ozak.batibay@saglik.gov.tr