T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Op.Dr. Mevlüt KELEŞ ( Üroloji )

Güncelleme Tarihi: 08/05/2020

                                                                                                Dr Mevlüt KELEŞ.jpg

                                                                                        SUNGURLU DEVLET HASTANESİ
               

Adı Soyadı         : Op.Dr. Mevlüt KELEŞ

Branşı                 :Üroloji Uzmanı

Yabancı Diller    : İngilizce

İletişim Adresi    :0 364 310 10 10 - 1489– Sungurlu Devlet Hastanesi
Klinik                  : Üroloji Polikliniği
 Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları

Pediatrik Üroloji

Endoüroloji

Androloji

Üroonkoloji

 

Eğitimi

İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2010 yılında mezun olmuştur.
Ürolojiihtisasını Sağlık Bilimler Üniversitesi Samsun Eğitim ve AraştırmaHastanesinden 2017 yılındatamamlamıştır. Çalıştığı Kurumlar

Erzincan Devlet Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sungurlu Devlet Hastanesi

Yayınlar

Kitaplar:M. KELEŞ, Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Probiyotiklerin Yeri, A. R. ŞAHİN, A. I. KİLCİ, S. ATEŞ & R. A. OKYAY [Editörler], Mikrobiyata(333 - 345), ISBN: 978-605- 258-730-0, TÜRKİYE: Akademisyen Kitabevi, 11 Kasım 2019, Kitapta Bölüm.

Makaleler: M. AYDİN, A. BİTKİN, M. KADİHASANOGLU, L. IRKİLATA, E. AKGUNES, M. KELES &
M. K. ATİLLA, Correlation of neutrophil-lymphocyte ratio and risk scores in nonmuscle invasive bladder cancer, ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS, 2019, 0210-4806, 43, 9, 503-508.
M. K. ATİLLA, B. AVCİ, L. IRKİLATA, M. AYDİN, A. BİTKİN, M. KELES, I. YUCEL & M.ULUBAY, Does transrectal ultrasonography-guided biopsy of the prostate lead topossible further metastasis via circulating tumor cells?, TURKISH JOURNAL OFMEDICAL SCIENCES, 2019, 1300-0144, 49, 6, 1701-1706.A. BİTKİN, A. B. OZBALCİ, M. AYDİN, M. KELES, E. AKGUNES, M. K. ATİLLA & L.IRKİLATA, Effects of varicocele on testicles: Value of strain elastography: Aprospective controlled study, ANDROLOGIA, 2019, 0303-4569, 51, 1.

A. BİTKİN, M. AYDIN, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, L. İRKILATA & M. K. ATİLLA, Use of Flexible Cystoscope in Removal of Stone in Laparoscopic Pyeloplasty and Pyelolithotomy, Yeni Üroloji Dergisi, 2019, 1305-2489, 14 , 1, 43 - 48.
A. BİTKİN, M. AYDİN, B. C. OZGUR, L. IRKİLATA, E. AKGUNES, M. KELES, H. SARİCİ &M. K. ATİLLA, Can haematologic parameters be used for differential diagnosis oftesticular torsion and epididymitis?, ANDROLOGIA, 2018, 0303-4569, 50, 1.M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, E. KÜÇÜK, G. BAYAR & M. K. ATİLLA,
Correlation of computerized tomography and intravenous pyelography in theevaluation of pelvicaliceal anatomical measurements, Yeni Üroloji Dergisi, 2018,1305-2489, 13, 3, 34-37.
A. BİTKİN, M. AYDİN, L. IRKİLATA, M. KELES, E. AKGUNES, S. OCAK & M. K. ATİLLA,Effect of Intra-abdominal Pressure Rise on Hematological Parameters inLaparoscopic Urologic Surgery, JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANSAND SURGEONS PAKISTAN, 2018, 1022-386X, 28, 9, 699-702.H. R. AYDİN, L. IRKİLATA, M. AYDİN, S. GORGUN, H. C. DEMİREL, S. ADANUR, M.KELES, A. ATİLLA & M. K. ATİLLA, Incidence of bacterial colonisation afterindwelling of double-J ureteral stent, ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA E
ANDROLOGIA, 2015, 1124-3562, 87, 4, 291-294.E. AKDENİZ, M. S. BOLAT, N. ŞAHİNKAYA, A. SAYLIK & M. KELEŞ, Massive Stonestreet After Shock Wave Lithotripsy, The Cystoscope, 2014, 2148-1547, 1, 1,243-245.

 

Bildiriler: M. KELEŞ, M. TOMRUK & E. AKGÜNEŞ, NONSEMPTOMATİK KÜÇÜK HÜCRELİNÖROENDOKRİN MESANE TÜMÖRÜ, Poster Sunumu, 14. ÜROONKOLOJİKONGRESİ, 06 Kasım 2019, 10 Kasım 2019, 2667-4610, 1, 18, 382 - 382.A. BİTKİN, M. AYDIN, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, M. K. ATİLLA & L. İRKILATA,Laparoskopik Pyeloplasti Ve Pyelolitotomi Operasyonlarında Taş ÇıkarılmasındaFleksible Sistoskop Kullanımı, Poster Sunumu, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26 Ekim2018, 29 Ekim 2018, 1, 1, PP-151 (Ref.0077) - null.A. BİTKİN, A. B. ÖZBALCI, M. AYDIN, M. KELEŞ, E. AKGÜNEŞ, M. K. ATİLLA & L.İRKILATA, Varikoselin Testis Üzerine Etkisinde Elastografinin Rolü: ProspektifKontrollü Çalışma, Poster Sunumu, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26 Ekim 2018, 29Ekim 2018, 1, 1, PP-042 (Ref.0075) - null.A. BİTKİN, M. AYDIN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, E. AKGÜNEŞ, S. OCAK & M. K. ATİLLA,
LAPAROSKOPİK ÜROLOJİK CERRAHİDE İNTRAABDOMİNAL BASINÇ ARTIŞININHEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ, Poster Sunumu, 5. MinimalOluşturma Zamanı: 08 Mart 2020 18:32:42
Sayfa 2 / 6İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 01 Mart 2018, 04 Mart 2018, 2 - ps - 002 - null.E. AKGÜNEŞ, M. AYDIN, S. GÖRGÜN, Ö. GÜRAL, A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. K. ATİLLA& L. İRKILATA, TRANSREKTAL ULTRASON İLE PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİVERİLEN PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİKLERE BAKTERİ DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI,Sözlü Sunum, 5. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 01 Mart 2018, 04 Mart2018, 1, 1, ss-013 - null.M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ & M. K. ATİLLA, Kasaİnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde Nötrofil-Lenfosit Oranı İle RiskSkorlamalarının Korelasyonu, Sözlü Sunum, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, 12 Ekim2017, 15 Ekim 2017, 1, 1, op - 042 - null.A. BİTKİN, M. AYDIN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, E. KÜÇÜK, E. AKGÜNEŞ & M. K. ATİLLA,PSA ve Türevlerinin Prostat Byopsi Sonuçları ile İlişkisi, Poster Sunumu, 26. Ulusal
Üroloji Kongresi , 12 Ekim 2017, 15 Ekim 2017, 1, 1.A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. AYDIN, E. KÜÇÜK, M. KELEŞ, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, A.SAYLIK & M. K. ATİLLA, Renal Ven Trombüsü Olan Böbrek TümöründeLaparoskopik Radikal Nefrektomi Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 26. Ulusal ÜrolojiKongresi , 12 Ekim 2017, 15 Ekim 2017, 1, 1, vp-014 - null.M. KELEŞ, M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ & M. K. ATİLLA,Transrektal Ultrasonograf Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Biyopsiİlişkli Cinsel Disfonksyon Açısından Değerlendrlmesi, Poster Sunumu, 26. UlusalÜroloji Kongresi , 12 Ekim 2017, 15 Ekim 2017, 1, 1, pp-235 - null.A. BİTKİN, M. AYDIN, B. C. ÖZGÜR, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, H. SARICI &M. K. ATİLLA, Testis Torsiyonu ile Epididimit Ayırıcı Tanısında HematolojikParametreler Kullanılabilir mi ?, Sözlü Sunum, 12. Ulusal AndrolojiKongresi, 19 Mayıs 2017, 22 Mayıs 2017, 1, 1, mp - 001 - null.M. KELEŞ, M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ & M. K. ATİLLA,
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Biyopsiİlişkili Cinsel Disfonksiyon Açısından Değerlendirilmesi, Sözlü Sunum, 12. UlusalAndroloji Kongresi, 19 Mayıs 2017, 22 Mayıs 2017, 1, 1, op-001 - null.
A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E. KÜÇÜK, C.MORAL & M. K. ATİLLA, Atnalı Böbrekte Laparoskopik HeminefrektomiDeneyimimiz, Sözlü Sunum, 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016, 06Kasım 2016, 1, 1, 215 - 216.A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. IRKİLATA, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E. KÜÇÜK, C.MORAL & M. K. ATİLLA, Fleksibl Sistoskopla Lazer Litotripsi Eşliğinde LaparoskopikPiyelolitotomi, Sözlü Sunum, 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016,06 Kasım 2016, 1, 1, 239 - 240.
L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, A. BİTKİN, M. AYDIN, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Klinik Lenf Nodu Pozitifliği Olan Dev Renal KitledeLaparoskopik Radikal Nefrektomi, Sözlü Sunum, 3. Ulusal Ürolojik CerrahiKongresi, 02 Kasım 2016, 06 Kasım 2016, 1, 1, 233 - 233.A. BİTKİN, E. AKGÜNEŞ, L. İRKILATA, M. AYDIN, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Renal Ven Trombüsü Eşlik Eden Sağ Böbrek Tümörü OlanHastada Laparoskopik Radikal Nefrektomi Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 3. UlusalÜrolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016, 06 Kasım 2016, 1, 1, 204 - 204.A. BİTKİN, E. AKGÜNEŞ, L. İRKILATA, M. AYDIN, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Sağ Hidronefrotik Non-Fonksiyone Taşlı Pelvik BöbreğiOlan Hastada Laparoskopik Nefrektomi Deneyimimiz , Sözlü Sunum, 3. UlusalÜrolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016, 06 Kasım 2016, 1, 1, 239 - 240.M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Aberran Arter Basısına Bağlı Üreteropelvik BileşkeDarlığında Laparoskopik Pyeloplasti, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 110 - 110.A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Atnalı Böbrekte Laparoskopik Heminefrektomi
Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 236 - 236.A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Böbrek Alt Pol Ve Renal Pelvis Taşı Olan Hastamızda Fleksibl Sistoskopi İle Lazer Fragmantasyon Eşliğinde Laparoskopi Piyelolitotomi
Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 256 - 256.M. AYDIN, E. AKGÜNEŞ, A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. K. ATİLLA, C. MORAL, M. KELEŞ,R. INAN & E. KÜÇÜK, Hipospadias 

Yayınlar

 

Kitaplar:M. KELEŞ, Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Probiyotiklerin Yeri, A. R. ŞAHİN, A. I. KİLCİ, S. ATEŞ & R. A. OKYAY [Editörler], Mikrobiyata(333 - 345), ISBN: 978-605- 258-730-0, TÜRKİYE: Akademisyen Kitabevi, 11 Kasım 2019, Kitapta Bölüm.

Makaleler:M. AYDİN, A. BİTKİN, M. KADİHASANOGLU, L. IRKİLATA, E. AKGUNES, M. KELES &
M. K. ATİLLA, Correlation of neutrophil-lymphocyte ratio and risk scores in nonmuscle invasive bladder cancer, ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS, 2019, 0210-4806, 43, 9, 503-508.
M. K. ATİLLA, B. AVCİ, L. IRKİLATA, M. AYDİN, A. BİTKİN, M. KELES, I. YUCEL & M.ULUBAY, Does transrectal ultrasonography-guided biopsy of the prostate lead topossible further metastasis via circulating tumor cells?, TURKISH JOURNAL OFMEDICAL SCIENCES, 2019, 1300-0144, 49, 6, 1701-1706.A. BİTKİN, A. B. OZBALCİ, M. AYDİN, M. KELES, E. AKGUNES, M. K. ATİLLA & L.IRKİLATA, Effects of varicocele on testicles: Value of strain elastography: Aprospective controlled study, ANDROLOGIA, 2019, 0303-4569, 51, 1.
A. BİTKİN, M. AYDIN, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, L. İRKILATA & M. K. ATİLLA, Use of Flexible Cystoscope in Removal of Stone in Laparoscopic Pyeloplasty and Pyelolithotomy, Yeni Üroloji Dergisi, 2019, 1305-2489, 14 , 1, 43 - 48.
A. BİTKİN, M. AYDİN, B. C. OZGUR, L. IRKİLATA, E. AKGUNES, M. KELES, H. SARİCİ &M. K. ATİLLA, Can haematologic parameters be used for differential diagnosis oftesticular torsion and epididymitis?, ANDROLOGIA, 2018, 0303-4569, 50, 1.M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, E. KÜÇÜK, G. BAYAR & M. K. ATİLLA,
Correlation of computerized tomography and intravenous pyelography in theevaluation of pelvicaliceal anatomical measurements, Yeni Üroloji Dergisi, 2018,1305-2489, 13, 3, 34-37.
A. BİTKİN, M. AYDİN, L. IRKİLATA, M. KELES, E. AKGUNES, S. OCAK & M. K. ATİLLA,Effect of Intra-abdominal Pressure Rise on Hematological Parameters inLaparoscopic Urologic Surgery, JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANSAND SURGEONS PAKISTAN, 2018, 1022-386X, 28, 9, 699-702.H. R. AYDİN, L. IRKİLATA, M. AYDİN, S. GORGUN, H. C. DEMİREL, S. ADANUR, M.KELES, A. ATİLLA & M. K. ATİLLA, Incidence of bacterial colonisation afterindwelling of double-J ureteral stent, ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA E
ANDROLOGIA, 2015, 1124-3562, 87, 4, 291-294.E. AKDENİZ, M. S. BOLAT, N. ŞAHİNKAYA, A. SAYLIK & M. KELEŞ, Massive Stonestreet After Shock Wave Lithotripsy, The Cystoscope, 2014, 2148-1547, 1, 1,243-245.

 

Bildiriler:M. KELEŞ, M. TOMRUK & E. AKGÜNEŞ, NONSEMPTOMATİK KÜÇÜK HÜCRELİNÖROENDOKRİN MESANE TÜMÖRÜ, Poster Sunumu, 14. ÜROONKOLOJİKONGRESİ, 06 Kasım 2019, 10 Kasım 2019, 2667-4610, 1, 18, 382 - 382.A. BİTKİN, M. AYDIN, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, M. K. ATİLLA & L. İRKILATA,Laparoskopik Pyeloplasti Ve Pyelolitotomi Operasyonlarında Taş ÇıkarılmasındaFleksible Sistoskop Kullanımı, Poster Sunumu, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26 Ekim2018, 29 Ekim 2018, 1, 1, PP-151 (Ref.0077) - null.A. BİTKİN, A. B. ÖZBALCI, M. AYDIN, M. KELEŞ, E. AKGÜNEŞ, M. K. ATİLLA & L.İRKILATA, Varikoselin Testis Üzerine Etkisinde Elastografinin Rolü: ProspektifKontrollü Çalışma, Poster Sunumu, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26 Ekim 2018, 29Ekim 2018, 1, 1, PP-042 (Ref.0075) - null.A. BİTKİN, M. AYDIN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, E. AKGÜNEŞ, S. OCAK & M. K. ATİLLA,
LAPAROSKOPİK ÜROLOJİK CERRAHİDE İNTRAABDOMİNAL BASINÇ ARTIŞININHEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ, Poster Sunumu, 5. Minimal
Oluşturma Zamanı: 08 Mart 2020 18:32:42
Sayfa 2 / 6İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 01 Mart 2018, 04 Mart 2018, 2 - ps - 002 - null.E. AKGÜNEŞ, M. AYDIN, S. GÖRGÜN, Ö. GÜRAL, A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. K. ATİLLA& L. İRKILATA, TRANSREKTAL ULTRASON İLE PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİVERİLEN PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİKLERE BAKTERİ DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI,Sözlü Sunum, 5. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 01 Mart 2018, 04 Mart2018, 1, 1, ss-013 - null.M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ & M. K. ATİLLA, Kasaİnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde Nötrofil-Lenfosit Oranı İle RiskSkorlamalarının Korelasyonu, Sözlü Sunum, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, 12 Ekim2017, 15 Ekim 2017, 1, 1, op - 042 - null.A. BİTKİN, M. AYDIN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, E. KÜÇÜK, E. AKGÜNEŞ & M. K. ATİLLA,PSA ve Türevlerinin Prostat Byopsi Sonuçları ile İlişkisi, Poster Sunumu, 26. Ulusal
Üroloji Kongresi , 12 Ekim 2017, 15 Ekim 2017, 1, 1.A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. AYDIN, E. KÜÇÜK, M. KELEŞ, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, A.SAYLIK & M. K. ATİLLA, Renal Ven Trombüsü Olan Böbrek TümöründeLaparoskopik Radikal Nefrektomi Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 26. Ulusal ÜrolojiKongresi , 12 Ekim 2017, 15 Ekim 2017, 1, 1, vp-014 - null.M. KELEŞ, M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ & M. K. ATİLLA,Transrektal Ultrasonograf Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Biyopsiİlişkli Cinsel Disfonksyon Açısından Değerlendrlmesi, Poster Sunumu, 26. UlusalÜroloji Kongresi , 12 Ekim 2017, 15 Ekim 2017, 1, 1, pp-235 - null.A. BİTKİN, M. AYDIN, B. C. ÖZGÜR, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, H. SARICI &M. K. ATİLLA, Testis Torsiyonu ile Epididimit Ayırıcı Tanısında HematolojikParametreler Kullanılabilir mi ?, Sözlü Sunum, 12. Ulusal AndrolojiKongresi, 19 Mayıs 2017, 22 Mayıs 2017, 1, 1, mp - 001 - null.M. KELEŞ, M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ & M. K. ATİLLA,
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Biyopsiİlişkili Cinsel Disfonksiyon Açısından Değerlendirilmesi, Sözlü Sunum, 12. UlusalAndroloji Kongresi, 19 Mayıs 2017, 22 Mayıs 2017, 1, 1, op-001 - null.
A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E. KÜÇÜK, C.MORAL & M. K. ATİLLA, Atnalı Böbrekte Laparoskopik HeminefrektomiDeneyimimiz, Sözlü Sunum, 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016, 06Kasım 2016, 1, 1, 215 - 216.A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. IRKİLATA, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E. KÜÇÜK, C.MORAL & M. K. ATİLLA, Fleksibl Sistoskopla Lazer Litotripsi Eşliğinde LaparoskopikPiyelolitotomi, Sözlü Sunum, 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016,06 Kasım 2016, 1, 1, 239 - 240.
L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, A. BİTKİN, M. AYDIN, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Klinik Lenf Nodu Pozitifliği Olan Dev Renal KitledeLaparoskopik Radikal Nefrektomi, Sözlü Sunum, 3. Ulusal Ürolojik CerrahiKongresi, 02 Kasım 2016, 06 Kasım 2016, 1, 1, 233 - 233.A. BİTKİN, E. AKGÜNEŞ, L. İRKILATA, M. AYDIN, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Renal Ven Trombüsü Eşlik Eden Sağ Böbrek Tümörü OlanHastada Laparoskopik Radikal Nefrektomi Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 3. UlusalÜrolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016, 06 Kasım 2016, 1, 1, 204 - 204.A. BİTKİN, E. AKGÜNEŞ, L. İRKILATA, M. AYDIN, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Sağ Hidronefrotik Non-Fonksiyone Taşlı Pelvik BöbreğiOlan Hastada Laparoskopik Nefrektomi Deneyimimiz , Sözlü Sunum, 3. UlusalÜrolojik Cerrahi Kongresi, 02 Kasım 2016, 06 Kasım 2016, 1, 1, 239 - 240.M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Aberran Arter Basısına Bağlı Üreteropelvik BileşkeDarlığında Laparoskopik Pyeloplasti, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 110 - 110.A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Atnalı Böbrekte Laparoskopik Heminefrektomi
Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 236 - 236.A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Böbrek Alt Pol Ve Renal Pelvis Taşı Olan Hastamızda Fleksibl Sistoskopi İle Lazer Fragmantasyon Eşliğinde Laparoskopi Piyelolitotomi
Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 256 - 256.M. AYDIN, E. AKGÜNEŞ, A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. K. ATİLLA, C. MORAL, M. KELEŞ,R. INAN & E. KÜÇÜK, Hipospadias Cerrahisi Sonrasında Gelişen Kıllı Üretrada Tedavi Yaklaşımı, Poster Sunumu, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09Ekim 2016, 1, 1, 105 - 105.L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, A. BİTKİN, M. AYDIN, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Klinik Lenf Nodu Pozitifliği Olan Dev Renal Kitlede Laparoskopik Radikal Nefrektomi, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 267 - 267.A. BİTKİN, E. AKGÜNEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN & E.KÜÇÜK, Renal Ven Trombüsü Eşlik Eden Sağ Böbrek Tümörü Olan Hastada Laparoskopik Radikal Nefrektomi Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 263 - 263.A. BİTKİN, E. AKGÜNEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, M. KELEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Sağ Hidronefrotik Nonfonksiyone Taşlı Pelvik Böbreği Olan
Hastada Laparoskopik Nefrektomi Deneyimimiz, Sözlü Sunum, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 265 - 265.A. BİTKİN, M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, R. INAN, E.KÜÇÜK & M. K. ATİLLA, Üreter Taşlarında Endoskopi Dışında Minimal İnvaziv Yaklaşım, Poster Sunumu, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 06 Ekim 2016, 09 Ekim 2016, 1, 1, 320 - 320.M. AYDIN, A. BİTKİN, L. İRKILATA, M. KELEŞ, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ & M. K.ATİLLA, ABERRAN ARTER BASISINA BAĞLI ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞINDA LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ, Sözlü Sunum, 4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi , 03 Mart 2016, 06 Mart 2016, 1, 1, vs-20 - vs- 20.A. BİTKİN, M. AYDIN, L. İRKILATA, C. MORAL, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ & M. K.ATİLLA, ÜRETERORENOSKOPİNİN BAŞARISIZ OLDUĞU ÜRETER TAŞI OLGUSUNDA LAPARASKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ, Sözlü Sunum, 4. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 03 Mart 2016, 06 Mart 2016, 1, 1, vs-23 - null.E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, C. MORAL, L. İRKILATA, M. AYDIN, A. BİTKİN, H. AKPINAR &
M. K. ATİLLA, Üretral nstrümantasyon Sonrası Primer Kondiloma Acuminata Olgusu, Poster Sunumu, 12. Üroonkoloji Kongresi, 18 Kasım 2015, 22 Kasım 2015, 1, 1, 369 - 370. H. R. AYDIN, L. İRKILATA, M. AYDİN, S. GÖRGÜN, H. C. DEMİREL, Ş. ADANUR, M.KELEŞ, A. ATİLLA & M. K. ATİLLA, Incidence Of Bacterial Colonization After Indwelling Of Double J Ureteral Stent, Sözlü Sunum, SEEM 2015, 06 Kasım 2015, 08 Kasım 2015, EurUrolSuppl2015;14(8):e1356, Eur Urol Suppl 2015; 14(8):e1356, Eur Urol Suppl 2015; 14(8): e1356, Eur Urol Suppl 2015; 14(8): e1356 -Eur Urol Suppl 2015; 14(8): e1356.L. İRKILATA, H. C. DEMİREL, M. AYDIN, H. R. AYDIN, Y. E. BAKIRTAŞ, C. MORAL, M.
KELEŞ & M. K. ATİLLA, The evaluation of analgesic medications used before shockwave lithotripsy for renal stones, Sözlü Sunum, SEEM 11 th, 2015, Antalya , 06 Kasım 2015, 08 Kasım 2015, EurUrolSuppl2015;14(8):e1385, Eur Urol Suppl2015; 14(8): e1385, Eur Urol Suppl 2015; 14(8): e1385, Eur Urol Suppl 2015;14(8): e1385 - Eur Urol Suppl 2015; 14(8): e1385.M. AYDIN, A. YILMAZ, L. İRKILATA, C. MORAL, A. BİTKİN, M. KELEŞ & M. K. ATİLLA,Migren ve Gerilim Tipi Başağrısının Kadın Cinsel Fonksiyonları Üzerine Etkisi, Sözlü Sunum, 4. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, 22 Ekim 2015, 25 Ekim 2015, 5, 1, 37 - 37.H. R. AYDIN, L. İRKILATA, M. AYDIN, S. GÖRGÜN, H. C. DEMİREL, Ş. ADANUR, M.KELEŞ, A. ATİLLA & M. K. ATİLLA, Double J Stent Takılan Hastalarda Bakteriyel
Kolonizasyon Sıklığı, Sözlü Sunum, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 20 Ekim 2015, 24Ekim 2015, 1, 1, 53 - 54 (Ref. No : 54).
M. KELEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, E. AKGÜNEŞ, C. MORAL, A. SAYLIK, A. BİTKİN &M. K. ATİLLA, Üreteroronoskopi Sonrası Unutulmuş Dj Stent : Komplikasyonlar veYönetim, Sözlü Sunum, 26. Dünya Videoüroloji Kongresi, 20 Ekim 2015, 22 Ekim2015, 1, 1, 20 (VS-033) - 21 (Ref. 0021).E. AKDENİZ, M. S. BOLAT, N. AHİNKAYA, M. KELEŞ & E. AKGÜNEŞ, BöbrekYetmezliği Ve Perkütan Nefrolitotomi, Poster Sunumu, 11. Ulusal Endoüroloji
Kongresi , 23 Nisan 2015, 26 Nisan 2015, 1, 1, 234 – 234.E. AKGÜNEŞ, M. AYDIN, L. İRKILATA, H. C. DEMİREL, H. R. AYDIN, M. K. ATİLLA, C.MORAL, M. KELEŞ & K. M. ANGİN, Dev Üreter Taşlarında Tedavi Yaklaşımı, Poster
Sunumu, 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 05 Kasım 2014, 09 Kasım 2014, 1, 1,448 - 448.L. İRKILATA, M. AYDIN, S. ŞAHİN, B. D. TÖRER, H. R. AYDIN, M. KELEŞ, C. MORAL,M. K. ATİLLA & V. TUĞCU, Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Olgusu, Sözlü Sunum, 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 05 Kasım 2014, 09 Kasım 2014, 1, 1, 390 - 390.M. KELEŞ, L. İRKILATA, H. C. DEMİREL, M. AYDIN, H. R. AYDIN, Y. E. BAKIRTAŞ, C.MORAL & M. K. ATİLLA, Şok Dalgaları İle Taş Kırma Öncesi Uygulanan Analjezik Tedavilerin Karşılaştırılması, Poster Sunumu, 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi ,05 Kasım 2014, 09 Kasım 2014, 1, 1, 522 - 522.
L. İRKILATA, E. AKDENİZ, M. AYDIN, H. R. AYDIN, H. C. DEMİREL, M. KELEŞ & M. K.ATİLLA, ESWL Assisted Treatment To Remove Retained (Forgotten) EncrustratedPigtail Ureteral Stents : Results Of 10 Cases, Sözlü Sunum, SEEM 2014 (EAU 10thSouth Eastern European Meeting), 24 Ekim 2014, 26 Ekim 2014, 1, 1, 137 - 140.
C. MORAL, A. SAYLIK, E. AKGÜNEŞ, M. KELEŞ, H. R. AYDIN, L. İRKILATA, M. AYDIN,M. K. ATİLLA & K. M. ANGIN, Gastrointestinal Semptomlara Sebep Olan DevHidronefroz, Poster Sunumu, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16 Ekim 2014, 19 Ekim2014, 1, 1, 448 - 451.M. AYDIN, A. YILMAZ, L. İRKILATA, H. R. AYDIN, M. KELEŞ, C. MORAL, H. C.DEMİREL, K. M. ANGIN & M. K. ATİLLA, Migren Ve Gerilim Tipi Başağrısının KadınCinsel Fonksiyonları Üzerine Etkileri, Sözlü Sunum, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16Ekim 2014, 19 Ekim 2014, 1, 1, 298 - 300.M. AYDIN, N. AYÖNÜ, L. İRKILATA, H. C. DEMİREL, M. KELEŞ, M. K. ATİLLA & M.KENDİRCİ, The Comparison Of Sexual Functions In Pregnant And Non-PregnantWomen, Poster Sunumu, 16th Congress Of The European Society For SexualMedicine, 29 Ocak 2014, 01 Şubat 2014, 1, 1, 77 - 77.