T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr. Saffet ÖZTÜRK ( Radyoloji )

Güncelleme Tarihi: 18/06/2020

                                                                                                SAFFET ÖZTÜRK.jpeg

                                                                                              SUNGURLU DEVLET HASTANESİ
               

Adı Soyadı      : Uzm.Dr. Saffet ÖZTÜRK

Branşı              :Radyoloji Uzmanı

Yabancı Diller : İngilizce

İletişim Adresi:0 364 310 10 10 - 1357– Sungurlu Devlet Hastanesi
Klinik               :  Radyoloji Kliniği
 Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları

Non vasküler girişimsel işlemler
Vasküler girişimsel işlemler
Abdomen Radyolojisi

Eğitimi

EgeTıp Fakültesinden 2013 yılında mezun olmuştur.

Radyoloji Ana Bilim Dalı ihtisasını Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinden 2019 yılında tamamlamıştır

 

 Çalıştığı Kurumlar

Bozöyük Devlet Hastanesi
Sungurlu Devlet Hastanesi

 

Yayınlar

BİLİMSEL FAALİYETLER

 

 1. ULUSLARARASI MAKALELER

   

  1a. SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

   

  1a.1. ACUTE AORTİC PATHOLOGİES DETECTED BY CT ANGİOGRAPHY İN THE SUDDEN ONSET OF CHEST PAİN AND THE FREQUENCY OF ACCOMPANİED EXTRAORTİC PATHOLOGİES; BETÜL TİRYAKİ BAŞTUĞ,SAFFET ÖZTÜRK,BERKAY SUBAŞI,PAKİZE GÖZDE GÖK,ENGİN ÖZAKIN,NURDAN ACAR , Yayın Yeri:Le travail humain , 2018

   

  1b. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olgu sunumu, derleme,

  editöre mektup, teknik not, özet, kitap kritiği ve benzeri yayınlar

   

  1b.1.  Acute Left Upper Quadrant Appendicitis Associated with Intestinal Malrotation. Öztürk S, Kurtuluş Öztürk E, Kebapçı M. J Emerg Med Case Rep 2018; 9: 33-5. Doi: 10.5152/jemcr.2018.2085

   

 2. ULUSAL MAKALELER

 

2a. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 

2a.1. Kurtulus Öztürk E, Öztürk S, Şaylısoy S, Toprak U, Üsküdar Teke H, Gündüz E, Andıç N. 2017, Santral Sinir Sistemi Lenfomaları: Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları, Osmangazi Journal of Medicine 2017, 39(3) 68-79, Doi: 10.20515/otd. 337328

 

2a.2. Kurtulus Öztürk E., Acu B., Ozturk S., Beyhan M., Gokce E., Onalan O., Anticoagulant related abdominal hematomas: Clinical and CT findings, The Turkish Journal of Academic Gastroenterology 2018, Doi: 10.17941/agd.425110

 

2a.3. Kurtuluş Öztürk E, Öztürk S, Şaylısoy S, Yıldız B. 2018, Malign Solid Tümörlerin İntrakraniyal Leptomeningeal Metastazları; Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları, Osmangazi Journal of Medicine 2018, Doi: 10.20515/otd.445091

 

3. BİLİMSEL TOPLANTI

3a. Uluslararası bilimsel toplantıda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak

yayımlanan bildiri

 

3a.1. Central nervous system lymphomas: clinical and magnetic resonance imaging findings S. Öztürk, E. Kurtulus, S. Saylisoy, U. TOPRAK; Eskisehir/Central nervous system lymphomas: clinical and magnetic resonance imaging findings, Thursday, March 1, 15:42-15:49 European Congress of Radiology ECR 2018 TR March 2018, Doi: 10.1594/ecr2018/C-2798


3a.2. Clinical and imaging features of leptomeningeal metastases from lung carcinomas. S. Öztürk, E. Kurtulus , S. Saylisoy , B. Yildiz ; Eskisehir/ Clinical and imagıng features of leptomeningeal metastases from lung carcinomas VoE 033 - Turkish on Wednesday, February 27, 11:00 - 12:00 European Congress of Radiology ECR 2019 TR February 2019, Doi: 10.26044/ecr2019/C-1534

 

3b. Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan poster bildirisi

 

3b.1. A new approach to the diagnosis of thymic lesions: thymic artery E. Kurtulus, S.  Öztürk, R. Ozkan, B. Acu, European Congress of Radiology ECR 2017 TR March 2017

 

3b.2. CT features of anticoagulant related rectus sheath hematomas E. Kurtulus, S. Öztürk, B. Acu; Eskisehir, European Congress of Radiology ECR 2019 TR February 2019

 

3c. Ulusal bilimsel toplantıda sunulan poster bildirisi

 

3c.1. Pulmoner benign metastaz yapan leiomiyom, Berat Acu, Mehmet Oğuzman, Esin Kurtuluş, Muhammed Ali Polat, Saffet Öztürk, Emine Dündar, Ragıp Ozkan36.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2015

 

3c.2. Timus bezi lezyonlarının tanısında yardımcı yöntem: timik arter Esin Kurtuluş, Saffet Öztürk, İbrahim Ragıp Özkan 36.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2015

 

3c.3. İnferior Vena Kava’ nın çok nadir görülen anomalisi: Hemiazygos devamlılığı gösteren inferior vena kavanın, persistan sol superior vena kava aracılığıyla koroner sinüs ve sol brakiosefalik vene açılması, Esin Kurtuluş, İbrahim Ragıp Özkan, Saffet Öztürk, Berat Acu 36.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2015

 

3c.4. ARDS’nin evreleri ve tedavisinin belirlenmesinde BT’nin önemi Esin Kurtuluş, İbrahim Ragıp Özkan, Saffet Öztürk 36.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2015

 

3c.5. Nadir görülen submandibular dermoid kist ve karakteristik mermer taşı bulgusu, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Baki Adapınar, Suzan Şaylısoy, 37.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2016

 

3c.6. Prostat kanserinin penise diffüz metastazı ve MRG bulguları Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Duygu Baylam Geleri, Berat Acu, Mahmut Kebapci, 37.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2016

 

3c.7. Sol sürrenal kitle ile karışan gastrik fundus divertikülü, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Berat Acu , Mahmut Kebapçı, 37.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2016

 

3c.8. Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: pulmoner arter sling Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Berat Acu, 37.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2016

3c.9. Miyelodisplastik sendrom atipik prezentasyon: lenf nodlarında diffüz yağ doku infiltrasyonu, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Berat Acu, 37.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2016

 

3c.10. Ciddi solumun sıkıntısına neden olan dev bronkojenik kist, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Berat Acu, 37.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2016

 

3c.11. Portomezenterik venöz tromboza sekonder intestinal iskemi erken ve geç dönem BT bulguları Saffet Öztürk, Esin Kurtuluş Öztürk, Berat Acu, Mahmut Kebapçı, 37.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2016

 

3c.12. Acute left upper sided appendicitis associated with intestinal malrotation, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy, Mahmut Kebapçı 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.13. Spontaneous rupture of liver hydatid cyst into peritoneal cavity with acute obstructive cholangitis due to choledocholithiasis, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy, Mahmut Kebapçı 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.14. Mezenterik iskemi sonucu gelişen portal venöz gaz ve gastrik amfizem, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy, 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.15. Amfizematöz pankreatit ve bt bulguları, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy, Betül Tiryaki Baştuğ,38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.16. Mezenter iskemi sonucu gelişen insidental Meckel divertikülü nekrozu ve perforasyonu, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Betül Tiryaki Baştuğ, Suzan Şaylısoy, 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.17. Nadir bir ilues nedeni olan jejenum adenokarsinomu, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Betül Tiryaki Baştuğ, Suzan Şaylısoy 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.18. Spermatik kordun inflamatuar myofibroblastik tümörü, Esin Kurtuluş

Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy,38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.19. Humerus intraosseöz lipomu, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy, 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.20. Kemoterapinin indüklediği toksik lökoensefalopati, erken ve geç dönem mrg bulguları, Esin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy, 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017

 

3c.21. Nadir serebral vasküler patoloji: serebral proliferatif anjiyopatiEsin Kurtuluş Öztürk, Saffet Öztürk, Suzan Şaylısoy, 38.Türk Radyoloji Kongresi, Antalya 2017