T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Üroloji Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 18/02/2020

Penil Kurvatür Düzeltilmesi

Varikoselektomi

Orşiopeksi

Sünnet

Hidroselektomi

TUR MT

Prostatektomi

Endoskopik Taş Tedavisi

Ureterorenoskopi

Sistolitotomi

Perkütan Nefrolitotomi

Orşiektomi

Üretra Dilatasyonu

İnternal Üretrotomi

Sistoskopi

TOT

Pyelolitotomi

DJ Takılması Çıkarılması

Vazektomi

Laparaskopik Böbrek Kist Eksizyonu

Kordon Kisti Cerrahi Tedavileri

Transrektal USG Eşliğinde Prostat Biyopsisi

Üroflowmetri

Cerrahi Tedavi Gerektirmeyen Hastalıkların Medikal Tedavileri Yapılmaktadır.