T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dahiliye Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 18/02/2020

Esansiyel (Hipertansiyon)

Diabetüs Mellitüs

Gis Kanama

Anemi

Konstüpasyon

Diyare

Akut Bronşit

Kronik Bronşit

İleus

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Pnömoni

İdrar Yolu Enfeksiyon

Pankreatit

Alt Solunum Enfeksiyon

Sosyal Endikasyon

Nötropenik Ateş

Peptik Ulcus

Kırptik Tonsilit

Hipotiroid

Koah

Hıpoglısemi

Mantar İntoksu

İrritabl Barsak Sendromu

Talasemi Majör

Epigastrik Ağrı

Kraciğer Sirozu

Mide Ca

Hematüri