T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Güncelleme Tarihi: 14/02/2020

Bronşit

Bronşiyolit

Sinüzit Franjit

Üsye

Tonsillit

Pnömoni

İYE

Pyelonefrit Astım

Suçiceği

Kabakulak

Febril Konvülsiyon

Epilepsi

Menenjit

İlaç İntox

Gıda Zehirlenmeleri

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Sepsis

Ürtiker

Otitis Media

Anemi

Lenfadenit

Aftostöz Stomatit

Serabral Palsi

Ac Enfeksiyonu

Mmr

Fmf

Hemscheinlain Purpurası

Viral Enfeksiyonlar

Age

Bakteriyemi

Kızamık

Gis Kanama