Sungurlu Devlet Hastanesi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
Sungurlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 29/01/2018

KALİTE POLİTİKAMİZ:

           Hizmet verdiğimiz hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hasta hakları doğrultusun da doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak hızlı güvenilir ve kaliteli hizmet vermek. Saygıyı prensip eden çalışanlarımızın haklarını gözetmektir.Tüm yasal şartlar ve kalite yönetim sistemi şartları doğrultusunda verilen sağlık kalitesini sürekli iyileştirmek ana politikamızdır.

HEDEFLER:

En ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, bölgesel düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Hasta  memnuniyeti oranını artırmak, Çalışan memnuniyeti oranını artırmak, Tıbbi donanım yönünü geliştirmek, Bütün  hastaneyi kabul edebilir bir fiziki düzeye getirebilmek, Stratejiler geliştirmek,

Ayda bir toplantı yapmak, İç iletişimini artırıcı ortamın ve alt yapının sağlanması.

DEĞERLERİMİZ:

Sungurlu Devlet Hastanesi, deneyimlerimizden aldığı güç ve sorumluluk ile bugüne kadar sürdürdüğü insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını, gelişen teknoloji ve modern yönetim anlayışı ile birleştirerek sağlıkta örnek kuruluş olarak kalmayı ilke edinir.

Sungurlu Devlet Hastanesi  için; insan sağlığının korunması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve tıbbi etiğe uygun hizmet temel prensiptir.

Bu prensibin gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

            Gelişen tıbbi teknolojik gelişmelerin takipçisi olup Hizmet verdiğimiz insanların sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikleri hastanemize kazandırmak.

Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer muhataplarımızın bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak.

Güvenilir, standardize edilmiş ve denetlenebilir kaliteli hizmetin en hızlı şekilde sunulması,

Hastanemiz personeline faaliyet alanımız içerisindeki gelişmelere paralel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet içi eğitimler planlamak ve bu eğitimlerin yöre halkına yansımasını sağlamaktır.

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini arttıracak eğitimlerin düzenli olarak personelimize aldırılmasını sağlamak.

            Sağlık hizmetinin her aşamasında hastanın bilgilendirilmesi, hizmet sonunda ise memnuniyetin sürekli ölçülmesi ve sonuçların iyileştirilmeye yönelik olarak kullanılmasını amaçlayan çağdaş iletişim ve işletim sistemlerini kurmaktır.